Özel Amaçlı Haritalar

Özel Amaçlı Haritalar

Maden, Ocak, Fabrika sahaları, Ruhsat sahaları vb. sahiplerine danışmanlık konusunda hizmet verilmesi amacıyla sahaların uygun yerlerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale getirilmesi ve işletmeye alınması süreçleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alımları için hizmet vermeye hazırız.

Hizmetlerimiz