İmar Uygulamaları 

İMAR UYGULAMALARI 


• Parselasyon Planlarının Hazırlanması
• 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması
• 3194 ayılı İmar Kanunu 15. ve 16. Madde Uygulamalası
• Yolaterk,Yoldan İhdas, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri
• İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama Çalışmaları