Tevhid (Birleştirme) - İfraz (Ayırma) İşlemler

Tevhid (Birleştirme) İşlemi 

Birleştirme (tevhit) işlemi en basit tanımıyla iki ya da daha çok parselin, bir parsel hâline getirilmesidir. İnsanlar, taşınmazlarını tarımsal amaçlı daha ekonomik kullanmak, sanayi amaçlı büyük yatırımlara girişmek, daha büyük arsa oluşturarak inşaat izni almak veya komşu parselle aradaki ortak sınırı düzeltmek gibi pek çok amaçla taşınmaz mallarını birleştirmek isterler. Aynı veya değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilebilmesi için birleşecek parsellerin ortak sınırının olması gerekir. Bitişik sınırı olmayan parsellerin birleşmesi fiilen ve hukuken mümkün değildir. 

İfraz (Ayırma) İşlemi

Ayırma (ifraz) işlemi, en basit tanımıyla  bir taşınmaz malın, iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. Ayırma işlemini teknik ifadelerle tanımlamak gerekirse; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı bir taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya ayrılması için belediye ya da il özel idaresi kurulu kararına bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemidir.