Zemin Tespit Tutanağı 

Zemin Tespit Tutanağı 

Yapı kayıt belgesi almış yapıların kat mülkiyetine geçebilmesi için, yapının yerinde ölçümü yapıldıkta sonra, parsel, yapı ölçüleri ve koordinatları, varsa tecavüz miktarları belirtilerek hazırlanan evrağa zemin tespit tutanağı denir. 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar