İnşaat Etüd Proje ve İmalat İşleri

Mühendisliğin temelini oluşturan ölçüm ve hesap işleri inşaat ölçmelerinde oldukça fazladır. Plankote, Aplikasyon, Kot Çalışmaları, Altyapı vb. çalışmalar mesleğimizin ürünleridir. İstenilen şantiyede ölçüm aletlerimiz ve ekibimizi istihdam edebilmekte ve inşaat şirketlerinin personeli gibi şantiyede bulunup aynı zamanda profesyonel ölçüm büro desteği de alınma imkanı tarafımızdan verilmektedir. 

Şantiye Hizmetlerimiz

• İnşaat İmalatları Ölçme Hizmetleri

• Günlük Aplikasyon ve Kot İşleri

• İksa ve İstinat Duvarı

• Hafriyat Hesaplamaları

• Boykesit ve Enkesit çizimi

• Grobeton Kotlarının Verilmesi

• Temel Aks Aplikasyon Ölçümleri

• Betonarme Kolon, Aks ve Kot Aplikasyon Hizmetleri

• Hassas Saha Beton Kotu ve Takibi 

Çelik Yapı Hizmetlerimiz

• Ankraj Aplikasyonu ve Takibi

• Çelik Aks ve Kot Aplikasyonu 

Proje Uygulamaları 

Atıksu ve Yağmursuyu Projelerin Haritalarını Hazırlanaması ve  Kontrol İşlemleri

• Terfi İstayonları ve  Arıtma Tesisi Projelerinin Haritalarını Hazırlanaması ve  Kontrol İşlemleri