Kamulaştırma Planları 

Kamulaştırma Plan Haritaları

Kamulaştırma planları, ihtiyaç duyulan arazilerin mülkiyet, irtifak, kaynak haklarının edinilmesini ve tapuya tescilini sağlamak amacıyla düzenlenen haritalardır. Bu haritalar, edinimin yanı sıra yatırım projelerinin araziye uygulanmasında ve araziye girişi temininde en büyük yardımcıdır. Uygulamada kullanılan kamulaştırma haritası veya kamulaştırma planı aynı şeyi ifade etmektedir. Kamulaştırma planları temel altlık niteliğinde olup kamulaştırma kararlarının dayanağını da oluşturur. İfraz (ayırma), tevhit (birleştirme) haritaları, sınırlandırma haritaları (tapu uygulaması yapılan yerler, hazine adına idari tescil), irtifak hakkı tesisine yönelik haritalarla ilgili tescil bildirimlerinin düzenlenmesinde ve açılan kamulaştırma ve tescil davalarında temel alınır. Bu önemli özellik nedeniyle kamulaştırma haritaları harita ve kadastro (jeodezi ve fotogrametri) mühendisi sorumluluğunda gerçekleştirilir. 


Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahsa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemi olup bu alanda önemli projelerin üretimi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

Karayolu, Demiryolu, Termik Santral, Rüzgar Santralı, Petrol Boru Hattı, Enerji Nakil Hattı gibi gelişmenin ve kalkınmanın en önemli basamakları olan projelerin gerçekleşmesinde katkıda bulunmuş olmak şirketimiz açısında artı bir değer kaynağıdır.

Karayolları Genel Müdürlüğü,  Teiaş, başta olmak üzere birçok kuruma bu alanda hizmet verilerek ülkemizin ulaşım, enerji ve sulama ihtiyacını karşılayacak projelerde üretimler gerçekleştirilmiştir.